LEN 10 C

Stroj je připraven k celkové opravě. Dodací lhůta opraveného a plně provozuschopného stroje je 3 měsíce od data objednání.

Základní parametry:

tvářecí síla: 150 t

zdvih: 500 mm

sevření:

velikost stolu: 1000 x 850 mm

Základní parametry  
tvářecí síla 150 t
zdvih 500 mm
velikost stolu 1000 x 850 mm