Měření doběhu beranu

Jsme akreditovaná zkušební laboratoř pro měření doběhů a výpočet minimální vzdálenosti umístění ochranných prvků od nebezpečného prostoru. Měření probíhá ve vaší firmě tak, aby byla co nejméně narušena plynulost výroby.

Součástí každého měření je vyhotovení protokolu o měření doběhu beranu včetně stanovení minimální bezpečné vzdálenosti dle ČSN EN ISO 13855:2010.

Měření provádíme na pravidelně kalibrovaném měřicím zařízením SAFETY MAN DELTA T hhb ELECTRONIC.