Prodej lisů

Zabýváme se prodejem lisů připravených k celkové opravě, tak s možností úprav dle požadavku zákazníka.

Po opravě budou stroje splňovat požadované bezpečnostní normy, součástí je také Prohlášení o shodě CE.

Hydraulický lis SMG HZPU 150

Stroj je připraven k celkové opravě. Dodací lhůta opraveného a plně provozuschopného stroje je 3 měsíce od data objednání.